PONOVNO ODPRTJE VRTCA Z 12. 4. 2021

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. aprila.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem vrtca.

Vsaka igralnica bo delovala zase (v t.i. »mehurčku«) in bodo strokovne delavke vrtca prisotne na delovnem mestu v urah, ki jih boste navedli našim strokovnim delavkam. Prosimo, da na elektronski naslov vzgojiteljice vašega otroka sporočite uro prihoda/odhoda vašega otroka.

Za zaščito otrok in osebja pred okužbo s covid-19 je nujno potrebno:

 • da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in da jih v vrtec pospremi ter pride ponje le zdrava odrasla oseba,
 • upoštevanje medsebojne razdalje,
 • razkuževanje rok ob prihodu v vrtec,
 • uporaba zaščitne maske.

Veselimo se ponovnega prihoda vseh otrok v vrtec.

Lepo pozdravljeni.

Barbara Korez

pom. ravn. vrtca pri šoli

 


NUJNO VARSTVO OTROK OD 1. 4. DO 11. 4. 2021

Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih. Nujno varstvo organiziramo v vrtcu Rogatec.

Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Po 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) so sektorji kritične infrastrukture:

 • sektor energetike,
 • sektor prometa,
 • sektor prehrane,
 • sektor preskrbe s pitno vodo,
 • sektor zdravstva,
 • sektor financ,
 • sektor varovanja okolja ter
 • sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morate starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Starši potrebo po nujnem varstvu sporočite otrokovi vzgojiteljici do torka, 30. 3. 2021 najkasneje do 15.00 ure osebno ob prihodu v vrtec ali po elektronski pošti. Prosim navedite tudi uro prihoda in odhoda otroka v/iz vrtca.

Potrdilo o zaposlitvi starši dostavite vzgojiteljici najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 12.00 ure.

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA od 1. 4. do 11. 4. 2021

V času zaprtja vrtca ste starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je plačljivo.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Z željo, da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam.

Barbara Korez

pom. ravn. vrtca pri šoli

 


OBVESTILO

Spoštovani starši,

NIJZ nas je seznanil s težavami, ki jih imajo vrtci in šole pri izvajanju ukrepov za preprečevanje  širjenja korona virusa SARS CoV-2, ker jih starši ne obveščajo dosledno o vseh primerih, ko je njihov otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19.

NIJZ je že leta 2010 pripravil Priporočila za ukrepanje v vrtcih ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Priporočila določajo ukrepe o pojavu nalezljive bolezni v vrtcu ter tudi obveznost staršev, da vrtec čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel njihov otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca. Priporočila se smiselno uporabljajo tudi za šole.

Zato vas v skupnem imenu NIJZ in ministrstva ponovno pozivam, da je treba vrtcu in šoli takoj sporočiti vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19. Le na ta način lahko vrtec in šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem se v zavodu zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Starše še posebej naprošamo, da ob prihodu v vrtec ter odhodu dosledno nosite zaščitne maske ter, da tudi v zasebnem življenju upoštevate  priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam,

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

 


DEDEK MRAZ in darila za otroke

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je dedek Mraz letos darila pustil v vrtcu in čakajo na vaše otroke, da se ponovno vrnejo nazaj.

Otroci naše Občine, ki niso vključeni v vrtec, lahko darila prevzamejo v vrtcu Donačka Gora, Donačka Gora 1, Rogatec.

Otroci naše Občine, ki obiskujejo vrtec v drugem kraju, bodo obdarjeni v tamkajšnjem vrtcu.

 


NAVODILA STARŠEM OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA Z 26. 1. 2021

Spoštovani starši.

V torek, 26. 1. 2021 se vrtci ponovno odpirajo.

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo v vrtcu oblikovali tako imenovane »varne mehurčke« . Otroci bodo v svojih matičnih oddelkih kot pred epidemijo.

Osnova za oblikovanje oddelkov je oddelek, v katerega so vključeni otroci. 

V vrtcu bomo zamejevali zaključene kroge otrok in zaposlenih v varnih mehurčkih znotraj oddelkov, kar pomeni, da bo vsak oddelek deloval v svojem poslovalnem času. Oddelki se ne bodo združevali in izvajali skupnih dejavnosti.

Prosimo, da upoštevate spodnje usmeritve:

 • v prostore vrtca lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,
 • nošenje mask je obvezno,
 • razkužite si roke ob vstopu in izstopu iz vrtca,
 • ohranjajte razdaljo 1.5-2 m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih vrtca,
 • v garderobah se zadržujte čim krajši čas,
 • v kolikor so v garderobi več kot 4 osebe, počakajte zunaj,
 • otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,
 • v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka.
 • v primeru suma na okužbo s COVID-19, se otroka izolira v zato namenjen prostor. O tem se obvesti starše, ki so dolžni v čim krajšem možnem času otroka prevzeti iz vrtca.

Vsi zaposleni vrtca bomo skrbeli za večkratno razkuževanje tekom dneva (sanitarije, kljuke, igrače, mize…) in prezračevanje igralnic.

Zjutraj in popoldne ni združevanja otrok in ni prehajanja strokovnih delavk med oddelki.

Otroci ne bodo prikrajšani za potrebo po bližini in varnosti, hkrati pa bomo poskrbele, da ne bo stikov z otroki drugega oddelka.

Prosimo, da starši otroke pripeljete v vrtec in odpeljete ob uri, ki ste jo navedli ob prijavi.

Prijazen pozdrav.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 


PONOVNA IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-2/2021/4, z dne 20. 1. 2021 vas obveščamo, da vrtci pričnemo v torek, 26. 1. 2021 opravljati dejavnost v polnem obsegu.

Vrata vrtca odpiramo za vse zdrave otroke v vrtcu Rogatec, Donačka Gora in Dobovec.

V kolikor se boste odločili, da otroka pripeljete v vrtec, vas prosimo, da zaradi lažje organizacije in sledenju priporočilom MIZŠ ter NIJZ vzgojiteljici vašega otroka na elektronski naslov javite prihod in odhod otroka v/iz vrtca najkasneje do petka, 22. 1. 2021, do 10. ure.

Vsaka igralnica bo delovala zase (v t. i. »mehurčku«), zato bodo strokovne delavke vrtca prisotne na delovnem mestu v urah, ki jih boste navedli.

Sporočite nam tudi, če otroka zaenkrat še NE boste dali v vrtec.

Vlada RS pripravlja PKP8, v katerem bo vključena tudi določba, ki bo omogočala oprostitev plačila za starše, ki otrok še ne bodo dali v vrtec.

Za zaščito otrok in osebja pred okužbo s COVID-19 je nujno potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in da jih v vrtec pospremi ter pride ponje le zdrava odrasla oseba.

Še vedno je potrebno upoštevati priporočene ukrepe (nošenje maske, upoštevanje razdalje, število prisotnih staršev v garderobi, razkuževanje in umivanje rok …)

Prosimo, da spremljate spletno stran vrtca in e-pošto, kjer vas bomo sproti obveščali o novostih.

Hvala za strpnost in razumevanje ter vse dobro.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in otroki.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


NUJNO VARSTVO V VRTCU OD 18. 1. 2021 DO 22. 1. 2021

Spoštovani starši.

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

– podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.

podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa).

Za vsa dodatna vprašanja ali morebitni potrebi po zagotavljanju nujnega varstva smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora (03/818 34 53) ali mobilnem telefonu matičnega oddelka vašega otroka.

Hvala za strpnost in razumevanje ter vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


NUJNO VARSTVO V VRTCU od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije danes sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na novi odlok in Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.15 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora 03/818 34 53 ali na mobilni telefon matičnega oddelka vašega otroka.

Hvala za razumevanje in vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


OBVESTILO VRTEC – NUJNO VARSTVO OD 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije v sredo, 30. 12. 2020, v poznih večernih urah zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/ na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa …). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni COVID-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni COVID-19.

V primeru, da otrok zboli in nujnega varstva ne potrebujete, nam to sporočite na številko 03/818 34 53 ali na mobilni telefon matičnega oddelka vašega otroka.

Na osnovi prijav oblikujemo manjše skupine in otroci so ves dan v isti igralnici, zato vas vljudno naprošamo, da se držite ur prihoda in odhoda otroka, ki ste nam jih sporočili.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora (03/818 34 53).

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


OBVESTILO VRTEC – NUJNO VARSTVO OD 7. 12. 2020 dalje

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je včeraj Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke. Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • Podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa …). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni COVID-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni COVID-19.

V primeru, da otrok zboli in nujnega varstva ne potrebujete, nam to sporočite na številko 03/818 34 53.

Na osnovi prijav oblikujemo manjše skupine in so otroci ves dan v isti igralnici, zato vas vljudno naprošamo, da se držite ur prihoda in odhoda otroka, ki ste nam jih sporočili.

O vseh nadaljnjih informacijah in morebitnih spremembah vas bomo obveščali preko spletne in FB strani VIZ OŠ Rogatec.

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


IZVAJANJE NUJNEGA VARSTVA V VRTCU od 16. 11. 2020 naprej

Spoštovani starši.

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Vrtci še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan Občine.

Po sklepu Občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • Podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

 

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Po priporočilih NIJZ-a pripeljite v vrtec zdrave otroke (brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa).

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko spletne stani in FB strani VIZ OŠ Rogatec.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na številki: 03 818 34 53.

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 

INFORMACIJE ZA STARŠE, KI NUJNO POTREBUJEJO VARSTVO OTROK OD 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020

Spoštovani starši.

V skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije na današnji seji, vam sporočamo, da vrtci tudi v naslednjem tednu, torej od 9.11.2020 do 13.11.2020 nadaljujejo delo v takšnem obsegu kot doslej.

Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba starša v vrtec predložiti:

 • Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ne more omogočiti dela na daljavo).
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Zaradi vzdrževalnih del v vrtcu Rogatec bo varstvo organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Po priporočilih NIJZ-a  pripeljite v vrtec zdrave otroke ( brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa) .

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

Izpad plačil staršev za čas, ko otroci vrtca ne obiskujejo, se bo kril iz državnega proračuna.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in Fb strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov ali po telefonu.

Hvala za razumevanje in vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 

NUJNO VARSTVO OTROK OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Spoštovani starši.

Vlada Republike Slovenije je podaljšala veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja s COVID-19 za en teden.

Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo otrok staršem, ki potrebujejo varstvo in delajo pri delodajalcih, ki so pomembna za delovanje družbe in države ter jim delodajalec ne more omogočiti dela od doma.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del v vrtcu Rogatec, bo varstvo organizirano izjemoma v času od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Za uveljavljaje pravic do nujnega varstva morata oba starša v vrtec predložiti:

 1. Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo …).
 2. Podpisano izjavo obeh staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Po priporočilih NIJZ-a pripeljite v vrtec zdrave otroke (brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa).

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka plačila oproščeni. Starši, ki bodo otroke v vrtec pripeljali, plačajo plačilo, ki jim je določeno z odločbo CSD.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in FB strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov ali po telefonu.

 

Pazite nase in ostanite zdravi.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca

 


OBVESTILO STARŠEM O DELOVANJU VRTCA OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Spoštovani starši,

glede na današnjo okrožnico s strani MIZŠ vas obveščamo, da bomo v času od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 omogočili nujno varstvo otrok staršem, ki nujno potrebujejo varstvo. Navedeni starši so to potrebo danes že izrazili svojim vzgojiteljicam po telefonu.

Varstvo bo organizirano v vrtcu Rogatec, in sicer od 5.30 do 16.00 ure.

Starši morate ob prihodu v vrtec dostaviti:

1. Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo …).
2. Podpisano izjavo obeh staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in Fb strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov.

Hvala za razumevanje.

 

Lepo pozdravljeni.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca

 


DOBRODOŠLI V VRTCU

Spoštovani starši.

Za nami so prvi dnevi vrtčevskega leta. Leto bo zagotovo prinašalo nove izzive, priložnosti in spremembe.

Za nekatere izmed vas je bil začetek nekaj posebnega, saj so vaši otroci prvič prestopili prag vrtca. Veliko otrok pa ostaja v vrtcu že iz preteklega leta. V tem času so zrastli in se naučili precej novega.

Včasih nas je strah novega in neznanega, vendar starši, nikar preveč ne skrbite. Otrok je odprto bitje, z vsakimi novimi izkušnjami bodo otroci bogatejši,  odpirali si bodo pot v prihodnost in k še večjemu napredku.

Tudi v tem šolskem letu bomo naš program bogatili s pestrimi dejavnostmi, kjer bodo otroci razvijali svoje razvojne potenciale.

Prosimo, da starši v vrtec vstopate z zaščitnimi maskami in poskrbite za razkuževanje rok, hkrati pa ste pozorni na medsebojno varnostno razdaljo v garderobah in hodnikih.

Osnovno vodilo pa še vedno ostaja, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci.

Želimo vam prijetno bivanje v našem vrtcu in vse dobro.

Kolektiv vrtca Rogatec

 


Spoštovani starši.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 20.7.2020 prejeli okrožnico, ki vsebuje dopolnjena Higienska priporočila za preprečevanje širjenja COVID – 19.

Obveščamo vas, da bo potrebno z novim šolskim letom,  po odsotnosti zaradi bolezni, počitnic oz. pred uvajanjem otroka v vrtec, izpolniti IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Izjavo lahko natisnete (prilagamo jo spodaj) in jo prinesite prvi dan otrokovega prihoda v vrtec ter jo oddate strokovnima delavkama v oddelku.

V kolikor nimate možnosti tiskanja, boste izjavo izpolnili v vrtcu pred oddajo otroka v oddelek.

Z veseljem vas pričakujemo in vas lepo pozdravljam.

Alenka Virant, prof.

ravnateljica

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC


Prvi poletni dan

Prvi poletni dan

Poleti otroci za nekaj dni odidejo na počitnice, ostale dni pa preživijo v vrtcu. Ker so poleti dnevi topli, smo prvi poletni dan večinoma dejavnosti izvedli na prostem: igra, sprostitev, zabava, malica, risanje, packanje z barvami, ustvarjanje… Tudi poletja brez vode...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk lani zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče izvesti v vrtcu, temveč doma v krogu družine. V petek 11.6. 2021 smo izvedli nadomestni tradicionalni slovenski zajtrk. Na ta dan so otroci v vrtcu uživali domača živila iz lokalnih...

Z igro do dediščine

Z igro do dediščine

V mesecu maju smo v sodelovanju z Muzejem na prostem Rogatec, v vseh oddelkih našega vrtca obujali spomine na čase naših babic in dedkov in sicer skozi vsebine z naslovom Z IGRO DO DEDIŠČINE. Vse dejavnosti, ki so se tesno prepletale z vsemi področji kurikula, smo...

April

April

V mesecu aprilu smo v vrtcu obeležili Dan Zemlje-eko dan ter smo se igrali igro Beli zajček, ki smo jo izvajali v šestih oddelkih našega vrtca, v sklopu projekta Trajnostna mobilnost. S tem projektom smo ozaveščali otroke, kako pomembno je, da večkrat hodimo peš in da...

Prvi pomladni dan v vrtcu

Prvi pomladni dan v vrtcu

Ta pomlad je nagajiva, marsikaj pod snegom skriva…,  tako poje pesmica in letošnja pomlad je res precej nagajiva. Postregla nam je z marsičem: soncem, dežjem, na koncu nam je nasula še malo snega. Kljub temu pa naše otroke v vrtcu nič ne preseneti ali odvrne od...

Igre v vrtcu

Igre v vrtcu

V predšolskem obdobju je zelo pomembna otrokova igra. Otroci so se po daljšem času spet vrnili v vrtec in se skupaj s prijatelji igrali različne igre, ob tem raziskovali, navezovali medsebojne stike …. Igrali so se tako tako v igralnicah, kot na prostem, izkoristili...

Pust

Pust

Pa je prišel ta norčavi pust, katerega so otroci komaj pričakali. Letos so se otroci oblekli v pustna oblačila doma in prišli tako našemljeni v svojo igralnico. V posameznih oddelkih so se tako predstavile pustne šeme druga drug. Skupaj so rajali, plesali v maskah, se...

Vsebine in ideje za otroke

Spoštovani starši, dragi otroci. Pošiljamo vam nekaj idej za dejavnosti, ustvarjanje z otroki,  povezave do vsebin, oddaj in spletnih strani za otroke, s pomočjo katerih boste lahko popestrili in obogatili skupne dneve z otroki, podobno kot to počnemo v vrtcu. V...

Veseli december v vrtcu in doma

Veseli december v vrtcu in doma

Decembrskih dni se veselimo vsi, še posebej pa so polni pričakovanja naši otroci. Pred nami je za marsikoga to najlepši mesec v letu, a kljub letošnji neprijetni situaciji, skušamo ostati optimistični, ustvarjalni in igrivi, tako otroci, ki so v vrtcu na nujnem...

Nekaj nasvetov za ustvarjanje

Spoštovani starši. Želimo si, da bi čas, ko otroci ne morejo v vrtec preživeli čim bolj igrivo in veselo. Ker pa se otroci skozi igro ves čas tudi učijo, vam bomo pri tem priskočili na pomoč, saj smo na tem področju doma. Želimo vam polepšati decembrske trenutke in...