DEDEK MRAZ in darila za otroke

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je dedek Mraz letos darila pustil v vrtcu in čakajo na vaše otroke, da se ponovno vrnejo nazaj.

Otroci naše Občine, ki niso vključeni v vrtec, lahko darila prevzamejo v vrtcu Donačka Gora, Donačka Gora 1, Rogatec.

Otroci naše Občine, ki obiskujejo vrtec v drugem kraju, bodo obdarjeni v tamkajšnjem vrtcu.

 


NAVODILA STARŠEM OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA Z 26. 1. 2021

Spoštovani starši.

V torek, 26. 1. 2021 se vrtci ponovno odpirajo.

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo v vrtcu oblikovali tako imenovane »varne mehurčke« . Otroci bodo v svojih matičnih oddelkih kot pred epidemijo.

Osnova za oblikovanje oddelkov je oddelek, v katerega so vključeni otroci. 

V vrtcu bomo zamejevali zaključene kroge otrok in zaposlenih v varnih mehurčkih znotraj oddelkov, kar pomeni, da bo vsak oddelek deloval v svojem poslovalnem času. Oddelki se ne bodo združevali in izvajali skupnih dejavnosti.

Prosimo, da upoštevate spodnje usmeritve:

 • v prostore vrtca lahko vstopajo le zdravi otroci in odrasli,
 • nošenje mask je obvezno,
 • razkužite si roke ob vstopu in izstopu iz vrtca,
 • ohranjajte razdaljo 1.5-2 m do ostalih staršev, otrok ter zaposlenih vrtca,
 • v garderobah se zadržujte čim krajši čas,
 • v kolikor so v garderobi več kot 4 osebe, počakajte zunaj,
 • otroka predate vzgojiteljici pred vrati igralnice in v igralnico NE vstopate,
 • v času preventivnih ukrepov otroci v vrtec ne prinašajo igrač, izjemoma si otroci lahko prinesejo dude ali »ninice« za umirjanje v času počitka.
 • v primeru suma na okužbo s COVID-19, se otroka izolira v zato namenjen prostor. O tem se obvesti starše, ki so dolžni v čim krajšem možnem času otroka prevzeti iz vrtca.

Vsi zaposleni vrtca bomo skrbeli za večkratno razkuževanje tekom dneva (sanitarije, kljuke, igrače, mize…) in prezračevanje igralnic.

Zjutraj in popoldne ni združevanja otrok in ni prehajanja strokovnih delavk med oddelki.

Otroci ne bodo prikrajšani za potrebo po bližini in varnosti, hkrati pa bomo poskrbele, da ne bo stikov z otroki drugega oddelka.

Prosimo, da starši otroke pripeljete v vrtec in odpeljete ob uri, ki ste jo navedli ob prijavi.

Prijazen pozdrav.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 


PONOVNA IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-2/2021/4, z dne 20. 1. 2021 vas obveščamo, da vrtci pričnemo v torek, 26. 1. 2021 opravljati dejavnost v polnem obsegu.

Vrata vrtca odpiramo za vse zdrave otroke v vrtcu Rogatec, Donačka Gora in Dobovec.

V kolikor se boste odločili, da otroka pripeljete v vrtec, vas prosimo, da zaradi lažje organizacije in sledenju priporočilom MIZŠ ter NIJZ vzgojiteljici vašega otroka na elektronski naslov javite prihod in odhod otroka v/iz vrtca najkasneje do petka, 22. 1. 2021, do 10. ure.

Vsaka igralnica bo delovala zase (v t. i. »mehurčku«), zato bodo strokovne delavke vrtca prisotne na delovnem mestu v urah, ki jih boste navedli.

Sporočite nam tudi, če otroka zaenkrat še NE boste dali v vrtec.

Vlada RS pripravlja PKP8, v katerem bo vključena tudi določba, ki bo omogočala oprostitev plačila za starše, ki otrok še ne bodo dali v vrtec.

Za zaščito otrok in osebja pred okužbo s COVID-19 je nujno potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in da jih v vrtec pospremi ter pride ponje le zdrava odrasla oseba.

Še vedno je potrebno upoštevati priporočene ukrepe (nošenje maske, upoštevanje razdalje, število prisotnih staršev v garderobi, razkuževanje in umivanje rok …)

Prosimo, da spremljate spletno stran vrtca in e-pošto, kjer vas bomo sproti obveščali o novostih.

Hvala za strpnost in razumevanje ter vse dobro.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in otroki.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


NUJNO VARSTVO V VRTCU OD 18. 1. 2021 DO 22. 1. 2021

Spoštovani starši.

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

– podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.

podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa).

Za vsa dodatna vprašanja ali morebitni potrebi po zagotavljanju nujnega varstva smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora (03/818 34 53) ali mobilnem telefonu matičnega oddelka vašega otroka.

Hvala za strpnost in razumevanje ter vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


NUJNO VARSTVO V VRTCU od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije danes sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Glede na novi odlok in Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) se izobraževanje na daljavo izvaja tudi v tednu od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.15 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora 03/818 34 53 ali na mobilni telefon matičnega oddelka vašega otroka.

Hvala za razumevanje in vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


OBVESTILO VRTEC – NUJNO VARSTVO OD 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije v sredo, 30. 12. 2020, v poznih večernih urah zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku). Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu, sprejme župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/ na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa …). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni COVID-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni COVID-19.

V primeru, da otrok zboli in nujnega varstva ne potrebujete, nam to sporočite na številko 03/818 34 53 ali na mobilni telefon matičnega oddelka vašega otroka.

Na osnovi prijav oblikujemo manjše skupine in otroci so ves dan v isti igralnici, zato vas vljudno naprošamo, da se držite ur prihoda in odhoda otroka, ki ste nam jih sporočili.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki vrtca Donačka Gora (03/818 34 53).

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


OBVESTILO VRTEC – NUJNO VARSTVO OD 7. 12. 2020 dalje

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je včeraj Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke. Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • Podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa …). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni COVID-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni COVID-19.

V primeru, da otrok zboli in nujnega varstva ne potrebujete, nam to sporočite na številko 03/818 34 53.

Na osnovi prijav oblikujemo manjše skupine in so otroci ves dan v isti igralnici, zato vas vljudno naprošamo, da se držite ur prihoda in odhoda otroka, ki ste nam jih sporočili.

O vseh nadaljnjih informacijah in morebitnih spremembah vas bomo obveščali preko spletne in FB strani VIZ OŠ Rogatec.

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 


IZVAJANJE NUJNEGA VARSTVA V VRTCU od 16. 11. 2020 naprej

Spoštovani starši.

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Vrtci še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan Občine.

Po sklepu Občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morajo starši v vrtec predložiti:

 • Podpisano izjavo staršev, da zaradi opravljanja dela v prostorih delodajalca/na domu ne morejo zagotoviti varstva na drug način, kot z vključitvijo otroka v vrtec.
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

 

Varstvo bo za otroke organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Po priporočilih NIJZ-a pripeljite v vrtec zdrave otroke (brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa).

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko spletne stani in FB strani VIZ OŠ Rogatec.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na številki: 03 818 34 53.

Hvala za razumevanje in pazite nase.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 

INFORMACIJE ZA STARŠE, KI NUJNO POTREBUJEJO VARSTVO OTROK OD 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020

Spoštovani starši.

V skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije na današnji seji, vam sporočamo, da vrtci tudi v naslednjem tednu, torej od 9.11.2020 do 13.11.2020 nadaljujejo delo v takšnem obsegu kot doslej.

Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba starša v vrtec predložiti:

 • Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ne more omogočiti dela na daljavo).
 • Podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Zaradi vzdrževalnih del v vrtcu Rogatec bo varstvo organizirano v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Po priporočilih NIJZ-a  pripeljite v vrtec zdrave otroke ( brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa) .

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

Izpad plačil staršev za čas, ko otroci vrtca ne obiskujejo, se bo kril iz državnega proračuna.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in Fb strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov ali po telefonu.

Hvala za razumevanje in vse dobro.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca pri šoli

 

 

NUJNO VARSTVO OTROK OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Spoštovani starši.

Vlada Republike Slovenije je podaljšala veljavnost ukrepov za preprečevanje širjenja s COVID-19 za en teden.

Po sklepu občine Rogatec zagotavljamo nujno varstvo otrok staršem, ki potrebujejo varstvo in delajo pri delodajalcih, ki so pomembna za delovanje družbe in države ter jim delodajalec ne more omogočiti dela od doma.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del v vrtcu Rogatec, bo varstvo organizirano izjemoma v času od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 v PŠ Donačka Gora. Vrtec bo odprt od 5.30 do 16.00 ure.

Za uveljavljaje pravic do nujnega varstva morata oba starša v vrtec predložiti:

 1. Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo …).
 2. Podpisano izjavo obeh staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Po priporočilih NIJZ-a pripeljite v vrtec zdrave otroke (brez znakov kihanja, kašljanja, nahoda, povišane temperature, izgube vonja/okusa).

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

Starši, katerih otroci v naslednjem tednu ne bodo obiskovali vrtca, bodo za dneve odsotnosti otroka plačila oproščeni. Starši, ki bodo otroke v vrtec pripeljali, plačajo plačilo, ki jim je določeno z odločbo CSD.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in FB strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov ali po telefonu.

 

Pazite nase in ostanite zdravi.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca

 


OBVESTILO STARŠEM O DELOVANJU VRTCA OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Spoštovani starši,

glede na današnjo okrožnico s strani MIZŠ vas obveščamo, da bomo v času od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 omogočili nujno varstvo otrok staršem, ki nujno potrebujejo varstvo. Navedeni starši so to potrebo danes že izrazili svojim vzgojiteljicam po telefonu.

Varstvo bo organizirano v vrtcu Rogatec, in sicer od 5.30 do 16.00 ure.

Starši morate ob prihodu v vrtec dostaviti:

1. Dokazilo, ki je podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo …).
2. Podpisano izjavo obeh staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Starši se ob vstopu v vrtec držijo vseh, že znanih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, ustrezna medsebojna razdalja, hitro zapuščanje garderobe in vrtca).

V času zaprtja vrtcev bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

O vseh nadaljnjih informacijah in ukrepih vas bomo obveščali preko naše spletne in Fb strani. Pomembne informacije boste s strani vzgojiteljic prejemali na vaš e-mail naslov.

Hvala za razumevanje.

 

Lepo pozdravljeni.

Barbara Korez, pom. ravn. vrtca

 


DOBRODOŠLI V VRTCU

Spoštovani starši.

Za nami so prvi dnevi vrtčevskega leta. Leto bo zagotovo prinašalo nove izzive, priložnosti in spremembe.

Za nekatere izmed vas je bil začetek nekaj posebnega, saj so vaši otroci prvič prestopili prag vrtca. Veliko otrok pa ostaja v vrtcu že iz preteklega leta. V tem času so zrastli in se naučili precej novega.

Včasih nas je strah novega in neznanega, vendar starši, nikar preveč ne skrbite. Otrok je odprto bitje, z vsakimi novimi izkušnjami bodo otroci bogatejši,  odpirali si bodo pot v prihodnost in k še večjemu napredku.

Tudi v tem šolskem letu bomo naš program bogatili s pestrimi dejavnostmi, kjer bodo otroci razvijali svoje razvojne potenciale.

Prosimo, da starši v vrtec vstopate z zaščitnimi maskami in poskrbite za razkuževanje rok, hkrati pa ste pozorni na medsebojno varnostno razdaljo v garderobah in hodnikih.

Osnovno vodilo pa še vedno ostaja, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci.

Želimo vam prijetno bivanje v našem vrtcu in vse dobro.

Kolektiv vrtca Rogatec

 


Spoštovani starši.

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 20.7.2020 prejeli okrožnico, ki vsebuje dopolnjena Higienska priporočila za preprečevanje širjenja COVID – 19.

Obveščamo vas, da bo potrebno z novim šolskim letom,  po odsotnosti zaradi bolezni, počitnic oz. pred uvajanjem otroka v vrtec, izpolniti IZJAVO STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Izjavo lahko natisnete (prilagamo jo spodaj) in jo prinesite prvi dan otrokovega prihoda v vrtec ter jo oddate strokovnima delavkama v oddelku.

V kolikor nimate možnosti tiskanja, boste izjavo izpolnili v vrtcu pred oddajo otroka v oddelek.

Z veseljem vas pričakujemo in vas lepo pozdravljam.

Alenka Virant, prof.

ravnateljica

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC


Vsebine in ideje za otroke

Spoštovani starši, dragi otroci. Pošiljamo vam nekaj idej za dejavnosti, ustvarjanje z otroki,  povezave do vsebin, oddaj in spletnih strani za otroke, s pomočjo katerih boste lahko popestrili in obogatili skupne dneve z otroki, podobno kot to počnemo v vrtcu. V...

Veseli december v vrtcu in doma

Veseli december v vrtcu in doma

Decembrskih dni se veselimo vsi, še posebej pa so polni pričakovanja naši otroci. Pred nami je za marsikoga to najlepši mesec v letu, a kljub letošnji neprijetni situaciji, skušamo ostati optimistični, ustvarjalni in igrivi, tako otroci, ki so v vrtcu na nujnem...

Nekaj nasvetov za ustvarjanje

Spoštovani starši. Želimo si, da bi čas, ko otroci ne morejo v vrtec preživeli čim bolj igrivo in veselo. Ker pa se otroci skozi igro ves čas tudi učijo, vam bomo pri tem priskočili na pomoč, saj smo na tem področju doma. Želimo vam polepšati decembrske trenutke in...

Svetovalna služba svetuje

Spoštovani starši! Epidemiji korona virusa in z njo povezani ukrepi vlade na žalost še ni videti konca. Obdobje v katerem smo prinaša veliko izzivov in posledic, ki se kažejo na več področjih našega življenja. Izolacija, omejeni stiki, spremenjena dnevna rutina,...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« je bil jubilejni in njegovo desetletnico smo praznovali v petek, 20. novembra 2020. Na dan slovenske hrane otroci v vrtcih, šolah ter drugih institucijah po vsej Sloveniji zajtrkujejo...

Otroci v vrtcu v času nujnega varstva

Otroci v vrtcu v času nujnega varstva

V času nujnega varstva v vrtcu lovimo jesenske sončne žarke, ustvarjamo, plešemo, raziskujemo, telovadimo, se igramo. Imamo se lepo, pogrešamo prijatelje, ki so doma in v teh razmerah niso z nami. Sprehodite se skozi naše fotografije, ki so nastale v času bivanja v...

Jubilejni 10. tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11.2020 obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos že deseti po vrsti. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna. Glede na nepredvidljive razmere se...

Oktober

Oktober

TEDEN OTROKA V tednu od 5.10.-9.10. 2020 smo obeležili teden otroka, letos z naslovom ODGOVOR JE POGOVOR. Po skupinah so potekale različne dejavnosti. Starejši otroci so prisluhnili zgodbam, se pogovarjali o načinih za reševanje konfliktov, bili so likovno...

September

September

Vrata vrtca so ponovno odprta za otroške nasmehe, želje po igri in druženju med vrstniki. Tako smo v začetku novega šolskega leta v vrtcu izvedli prvo medsebojno druženje otrok, staršev in vzgojiteljev, tako imenovani spoznavni dan v nekoliko drugačni obliki kot do...