Mali sonček

Osnovni namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Izvajali ga bomo z otroki od drugega leta naprej.

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

1. Mali sonček – modri, za otroke od 2. do 3. leta

2. Mali sonček – zeleni, za otroke od 3. do 4. leta

3. Mali sonček – oranžni, za otroke od 4. do 5. leta

4. Mali sonček – rumeni, za otroke od 5. do 6. leta.

Otrok spoznava, da je z voljo in trudom mogoče marsikaj doseči, priznanje pa  bo zanj spodbuda za njegov napredek in motivacija za vključitev v naslednjo  stopnjo programa Mali sonček.

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalno/športnega programa Mali sonček naslednji:

  • obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne športne pripomočke
  • spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa
  • spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa
  • pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi  dejavnostmi.

V okviru programa Mali sonček so dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika, ne glede, če je nalogo naredil. Vodja projekta mali sonček je Jasna Amon.

 

 

Dostopnost