Pravice otrok in staršev

PRAVICE OTROK

Otrokom, vključenim v vrtec, država zagotavlja optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

Življenje in delo v vrtcu mora otrokom omogočiti:

  • zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do programov in drugačnosti,
  • vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost.

Javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni.

 

PRAVICE STARŠEV

Starši imajo pravico do:

  • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
  • do vpogleda v programe,
  • zaščite osebnosti in varstva osebnih podatkov,
  • sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v oddelku in v vrtcu,
  • postopnega uvajanja otroka v varstvo in s tem olajšanje prehoda v vrtec.
Dostopnost