KAKO VPISATI OTROKA V VRTEC?

Vrtec vpisuje in sprejema v svoje programe otroke od dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo. Razpis za novo šolsko leto se izvede v mesecu aprilu in maju.
Med šolskim letom sprejemamo otroke le, v kolikor je prostih mest (glej: Oddelki in prosta mesta!)

Ob vpisu morate oddati:

Ob sprejemu morate oddati:

V primeru, da je otrok alergičen in potrebuje dieto, morajo starši predložiti vzgojno-izobraževalnemu zavodu potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka.

NE POZABITE – vsako spremembo (število družinskih članov, sprememba zaposlitve …) ste dolžni takoj sporočiti in dopolniti obrazec tako na pristojnem Centru za socialno delo kot tudi v vrtcu!
Ob morebitnem IZPISU otroka se izpolni poseben obrazec Izpisnica. Izpisni rok je 15 dni.

 

 PLAČILO VRTCA

  • Plačilo vrtca se izvaja po Pravilniku o plačilih staršev;
  • plačilo je možno preko trajnika ali pa preko položnice, ki jo dobite v vrtcu do 5. v mesecu;
  • višina plačila se določi na podlagi plačilnega razreda;
  • ekonomsko ceno in posamezne plačilne razrede potrdi občinski svet;
  • plačilna lestvica je predstavljena na oglasni deski vrtca.

 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec

Lestvica iz 24. člena ZUPJS v vrtcih in cene programov vrtca (od 1. 7. 2023)

 

 

 

 

Dostopnost