Javni vrtec v Rogatcu deluje v okviru VIZ OŠ Rogatec in je njena enota.

Izvajamo programe za predšolske otroke na dveh lokacijah: v Rogatcu in Dobovcu.

 

S 01. 09. 2023 poslujemo v šestih oddelkih, v katere so vključeni 103 otrok, imamo pa že prejetih nekaj vlog za kasnejši vpis. Vpis novincev za novo šolsko leto smo izvedli v mesecu aprilu in maju. Ob pričetku novega šolskega leta za vse starše in otroke načrtujemo spoznavni dan, na katerem se seznanijo z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljico. Spoznavni dan za otroke in starše smo izvedli 31. 08. 2023 ob 17.00 uri v igralnicah posameznega oddelka. Ta dan pa je bil vrtec v dopoldanskem času zaprt zaradi priprav na spoznavni dan. Za starše otrok novincev organiziramo informativni sestanek. Izvedli smo ga 21. 08. 2023, kjer so se seznanili s pomenom vrtca za otroka in starše ter pridobijo prve informacije o delu v vrtcu.

Prvi roditeljski sestanek, kjer staršem predstavimo letni delovni načrt vrtca in oddelka, načrtujemo v tretjem tednu meseca septembra.

 

Oddelki so oblikovani tako, da omogočajo vključevanje čim večjega števila otrok v vrtec, v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Število otrok je usklajeno z Zakonom o vrtcih. Starostni razpon v posameznih oddelkih je odvisen od števila vpisanih otrok in od normativa. Med letom lahko prihaja do sprememb zaradi izpisov in novih vpisov otrok.

Oddelki se oblikujejo pred začetkom šolskega leta za celo šolsko leto:

  • V Rogatcu imamo 5 oddelke otrok, starih od 1 do 6 let.
  • V PŠ Dobovec imamo 1 oddelek otrok, starih od 1 do 6 let.

 

 

Poslovni čas vrtca

 

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Poslovni čas vrtca je 5.15 do 16.00 (vrtec Rogatec) od 5.15 do 15.30 (vrtec Dobovec). Otrok je lahko dnevno v vrtcu največ 9 ur. Poslovni čas v okviru posameznega šolskega leta se oblikuje na osnovi potreb staršev, opredeljenih v vlogah za vpis otroka v vrtec. Poslovni čas je potrjen s strani ustanovitelja, tj. Občine Rogatec.

Med šolskimi in poletnimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok, oddelke zaradi lažje organizacije združujemo in posamezne oddelke zapremo. Delo organiziramo glede na število prijavljenih otrok, po predhodni pisni najavi staršev.

 

Uradne ure pomočnice ravnateljice vrtca so po predhodnem dogovoru.

 

Dostopnost