Nadstandarde dejavnosti so običajno organizirane za otroke drugega starostnega obdobja oz. otroke, ki so zadnje leto v vrtcu in so za starše dodatno plačljive. Na prvem roditeljskem sestanku vzgojiteljica seznani starše z dejavnostjo in predvidenimi stroški plačila. Starši svojo odločitev o vključitvi otroka potrdijo z vpisom v dejavnost. 

  

 1. PLAVALNI TEČAJ 
  Plavalni tečaj bomo izvajali v Termah Rogaška Slatina v času od 23. 10. 2023 – 26. 10. 2023 za otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v šolo.

  Otroke spremljajo in učijo naše strokovno usposobljene vzgojiteljice – vaditeljice plavanja. Program je nadstandard, ki je dodatno plačljiv.  

    

 2. ZIMOVANJE NA AREHU 
  V času od 18. 12. 2023 do 22. 12. 2023 bomo izvedli 5-dnevno zimovanje na Arehu. Otroci bodo bivali v hotelu Tisa.

  Zimovanje bo namenjeno najstarejšim otrokom. Otroke spremljajo in učijo naše strokovno usposobljene vzgojiteljice – vaditeljice smučanja. Program je nadstandard, ki je dodatno plačljiv.  

    

 3. DEJAVNOST IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU

  V času otrokovega bivanja v vrtcu bomo za starejše otroke organizirali dejavnost IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU. Program se bo izvajal kot igralna dejavnost vzporedno z ostalimi dejavnostmi, vpleten bo v igro in ostale dejavnosti. Na predšolski stopnji razvoja otrok želimo, da bi otroci tuji jezik predvsem začutili, saj otroci nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas. Pri tem pojemo pesmice, spoznavamo rime in besedne igre, se zabavamo ob prstnih igrah, z nami zapojejo lutke. Z otroki se bo enkrat tedensko srečala profesorica angleščine iz naše osnovne šole. Dejavnost v celoti financira Občina Rogatec. 

Dostopnost