Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

Načrtujemo tri roditeljske sestanke.

 
  Tema roditeljskega sestanka Izvedba
1. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom vrtca in oddelka 20.9. – 23.9.2021
2. Predstavitev prednostne naloge ob fotografijah in posnetih dejavnostih januar 2022
3. Poročilo o izvedenem Letnem delovnem načrtu s predstavitvijo dela z otroki (ogled projekcije) junij 2022

 

Izvedli smo informativni roditeljski sestanek za starše otrok novincev, in sicer 27. 08. 2021 ob 15.45 uri.

 

POGOVORNE URE ZA STARŠE

 

Pogovorne ure bodo potekale meseca oktobra, februarja in junija (2. in 3. teden omenjenih mesecev od 15.00 do 17.00). Starši udeležbo najavijo s podpisom v tabeli na oglasni deski oddelka (vpisovanje po urah), v kolikor želijo samo individualni razgovor, ga opravimo v drugem terminu po dogovoru z njimi. V času uradnih pogovornih ur je za otroke organizirano varstvo v vrtcu.

 

NEFORMALNA SREČANJA: OTROCI – STARŠI – VZGOJITELJICA

Načrtujemo tri skupna srečanja za vse oddelke vrtca. Za konkretne vsebine se vzgojiteljice dogovorijo s starši na 1. roditeljskem sestanku.

 

 
Mesec Vsebina srečanja:
AVGUST Spoznavni dan
FEBRUAR Družinski dan z nastopom otrok
MAJ Zaključno druženje s starši