Roditeljski sestanki 

  

Načrtujemo tri roditeljske sestanke.  

 

   Tema roditeljskega sestanka  Izvedba 
1.  Seznanitev z Letnim delovnim načrtom vrtca in oddelka 
  1. 09.–14. 09.2023 
2.  Uvodni skupni rod. Sestanek za starše vseh oddelkov – svetovalna delavka vrtca, polletno poročilo oddelka  Januar 2024 
3.  Poročilo o izvedenem Letnem delovnem načrtu s predstavitvijo dela z otroki (ogled projekcije) in uvodni sestanek za starše bodočih prvošolcev  junij 2024 

  

Izvedli smo informativni roditeljski sestanek za starše otrok novincev, in sicer 21. 8. 2023. 

  Pogovorne ure za starše 

  

Pogovorne ure bodo potekale meseca oktobra, februarja in maja (2. in 3. teden omenjenih mesecev od 15.00 do 17.00, razen pri mlajših otrocih od 15.00 do 16.00). Starši udeležbo najavijo s podpisom v tabeli na oglasni deski oddelka (vpisovanje po urah), v kolikor želijo samo individualni razgovor, ga opravimo v drugem terminu po dogovoru z njimi. V času uradnih pogovornih ur je za otroke organizirano varstvo v vrtcu. 

  

  Neformalna srečanja: otroci – starši – vzgojiteljica    

  

Načrtujemo tri skupna srečanja za vse oddelke vrtca. Za konkretne vsebine se vzgojiteljice dogovorijo s starši na 1. roditeljskem sestanku.  

  

Mesec  Vsebina srečanja: 
AVGUST  Spoznavni dan  
MAREC  Družinski dan ( kratek nastop otrok + družinska olimpijada)  
JUNIJ  Zaključno druženje vseh oddelkov vrtca, lutkovna predstava za otroke, slovo od mini maturantov ter raznovrstne delavnice za otroke in starše 
Dostopnost