Lutkovno-gledališka skupina

LGS  pripravlja predstave za otroke, s katerimi jim želimo pričarati svet pravljic in domišljije malo drugače. Po ogledu predstav otroci vsebine podoživljajo v svojih skupinah na različne načine. Izdelajo si svoje lutke, rišejo-slikajo po vsebini, v igro z lutko vnašajo domišljijo.

LGS načrtuje 3 predstave z različnimi vsebinami, le te so primerne za vse predšolske otroke.  Z lutkovnimi predstavami želimo otrokom spodbuditi in omogočiti pravo lutkovno ustvarjalnost.

Na predstave bodo vabljeni vsi otroci iz vrtca in zunanji otroci, prav tako bomo eno predstavo pripravili za otroke I. vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Vodja LGS je Marijeta Matzele.

Dostopnost