SVETOVALNO DELO V VRTCU

Ko otrok začne obiskovati vrtec, se prične tkati vez med družino, otrokom in vrtcem. Vzgoja v družini in vzgoja v vrtcu se medsebojno povezujeta, prepletata in dopolnjujeta.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu s ciljem zagotoviti spodbudno okolje, kjer se bo otrok dobro počutil in se optimalno razvijal. Pri tem sodeluje s starši, strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in šole ter po potrebi z zunanjimi ustanovami s ciljem, da bi otroke bolje razumeli, jim nudili ustrezno oporo in zagotovili varno in spodbudno okolje za uspešnejši razvoj.

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu:                                                                                    

  • svetovalno delo z otroki,                                                                                                                                                     OBRAZCI
  • svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic,
  • svetovalno delo s starši in družinami,
  • sodelovanje z vodstvom vrtca in šole ter
  • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

Najpogostejša vprašanja, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:

  • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • pomoč otroku ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah ( rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt, nasilje v družini, socialno – materialne stiske,…),
  • razumevanje in pomoč otroku pri zmanjševanju oziroma odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk,
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločite prostovoljno, lahko se zanj dogovorite osebno, po telefonu ali elektronski pošti.

 

 

 

SVETOVALNA DELAVKA VRTCA

Lana Solman, univ. dipl. soc. delavka, vzgojiteljica

 

KADAR POTREBUJETE POMOČ, PRIDETE PO MOČ!   

Delovni čas:

Sreda: 8:30 –  15:00                                                       

 

Kontakt:

Elektronska pošta: lana.solman@osrogatec.si

Tel. Številka: 03 818 34 53

 

 

 

Gradiva:

KAKO RAZVIJATI GRAFOMOTORIKO IN ZAKAJ JE TO POMEMBNO

DOBRODOŠLI V ČUDOVITI SVET OTROŠKE DOMIŠLJIJE

NAJ SE OTROCI IGRAJO

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU

PRVIČ V VRTEC DO 3. LETA STAROSTI

PRVIC V VRTEC PO 3. LETU STAROSTI

RAZUMEVANJE OTROKOVEGA RAZVOJA

RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA OD ROJSTVA DO VSTOPA V ŠOLO

SVETOVALNA SLUZBA V VRTCU

 

 

 

Dostopnost