V Vodji Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga strokovne delavke vrtca. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oziroma času poslovanja vrtca. 

  

V okviru rednega programa vrtca ponujamo:  

  

 • DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPAZa vsakega otroka vodimo mapo s fotografijami, komentarji, besedami otroka in zapisom strokovne delavke, ki jo starši prejmejo ob koncu šolskega leta. Fotografije predstavljajo dogodek, ki je bil pomemben za otroka v določenem času. Opremljene so z risbami, ki kažejo tudi likovni razvoj otroka. Starši zanjo finančno prispevajo v začetku šolskega leta.Otroci v vrtcu veliko likovno ustvarjajo, spoznavajo nove in različne likovne tehnike in motive. Vsa likovna dela se zbirajo v otrokovem risalnem bloku – likovni mapi.

    

 • PREDSTAVE ZA OTROKE: LUTKOVNO-GLEDALIŠKA SKUPINA VRTCALutkovno-gledališka skupina vrtca bo v tem šolskem letu otrokom predstavila tri predstave. K ogledu bodo vabljeni vsi otroci vrtca. Predstave bodo v dopoldanskem času v vrtcu Rogatec in Dobovec. V mesecu decembru na predstave povabimo tudi zunanje otroke in učence 1. VIO. 

 

 • »MALI POHODNIKI in IZLETNIKI « V starejših oddelkih se bomo enkrat mesečno po kosilu (od 12.30 do 13.30) odpravili na pohod, sprehod, orientacijski izlet, izlet z opravljanjem različnih zabavnih in gibalnih nalog, izlete z iskanjem zaklada … Občasno bomo sodelovali s planinskim društvom SLOGA Rogatec se bomo podali na različne poti.
   
 • OTROŠKO PUSTOVANJEIzvedli bomo otroško pustovanje v športni dvorani Rogatec v dopoldanskem času.     
 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROKPraznovanje rojstnega dne s prijatelji v vrtcu je za otroka gotovo poseben dogodek. V našem vrtcu se trudimo, da bi se ta dan še posebej posvetili slavljencu. Rojstni dan otroka obeležimo z igro, petjem, plesom in ustvarjanjem. Pri načrtovanju in pripravi praznovanj so aktivni vsi otroci.  Otroci se ta dan posladkajo s Kinder čokoladico, katere prinese slavljenec. 

 

 • OTROCI POJEJO – PEVSKI ZBORV predšolskem obdobju se najbolj razvijata ritmični in melodični posluh, ki pa sta zelo pomembna osnova za kasnejši glasbeni posluh. Otroci preko iger, različnih dihalnih vaj, likovne, gibalne in plesne umetnosti ustvarjajo v in ob glasbi, se učijo melodij in besedil, usvajajo ter zaznavajo ritem in tempo ter si razvijajo jezikovne sposobnosti. Otroci se bodo pripravljali za najrazličnejše nastope na prireditvah

  Cilj in namen: Otroke spodbujati k petju, ob tem pa jim privzgojiti čut za glasbo, ritem in tempo, je namen, ki ga je potrebno upoštevati pri pevskem udejstvovanju. Predšolske otroke spodbujati k pevskemu udejstvovanju in jim privzgajati veselje do petja.

  Dejavnost bo potekala v času izvedbenega kurikula in bo brezplačna za otroke, ki gredo v jeseni v šolo. Vodji pevskega zbor bosta Anja Antolič in Monika Volasko.

  MALI ŠEF 

   

  Dodatna dejavnost »Mali šef v vrtcu Rogatec« je zasnovana kot dejavnost otrok starih 5-6 let, 2 x na mesec v času od 12.30 do 14. 00. Dejavnost bo potekala v vrtcu ( v igralnici in gospodinjski učilnici šole) v obliki delavnic in je brezplačna s strani staršev. 

  Če otroci pomagajo pripraviti obrok, je bolj verjetno, da ga bodo tudi pojedli, obenem pa se otroci s kuhanjem tudi učijo. S kuhanjem spoznavajo različne sestavine, okuse, teksture in recepte, obenem pa razvijajo pomembne veščine, ki jim bodo pomagale tudi na drugih področjih življenja. Kuhanje je prijeten način in kuhinja je odličen prostor za kakovostno preživljanje časa z otroki.  

    

  Namen  dejavnosti je otroke motivirati za kuhanje, pripravo napitkov ali preprostih sladic, predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po tovrstni dejavnosti. Otroci bodo spoznali in se družili tudi z lokalnim kuharjem. 
   
  Kaj z dejavnostjo pridobivamo: 

  • motorične sposobnosti (rezanje sadja, gnetenje testa), 
  • komunikacijske sposobnosti (otroci s kuhanjem spoznavajo različne sestavine,  komunicirajo doma s svojimi starši, vabijo svoje prijatelje iz skupine na pokušino in tako bogatijo svoj besedni zaklad in retoriko), 
  • sposobnost reševanja problemov (brez panike se naučijo reševati kakršne koli manjše težave, ki lahko nastanejo pri dejavnostih). 

    

  Vodji dejavnosti bosta Olga Cesarec in Barbara Korez.

Dostopnost