Obogatitvene dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

 

Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga strokovne delavke vrtca. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oziroma času poslovanja vrtca.

 

V okviru rednega programa vrtca ponujamo:

 

  • POTUJOČA TORBICA – »PRIJATELJUJEMO S SLIKANICO«

Potujoča torbica je ena izmed oblik, s katerim razvijamo bralno kulturo in gojimo odnos do knjige. V njej bodo različne slikanice. Vzgojiteljica pripravi vsebino torbice in le-ta potuje domov med družine.

 

  • DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPA

Za vsakega otroka vodimo mapo s fotografijami, komentarji, besedami otroka in zapisom strokovne delavke, ki jo starši prejmejo ob koncu šolskega leta. Fotografije predstavljajo dogodek, ki je bil pomemben za otroka v določenem času. Opremljene so z risbami, ki kažejo tudi likovni razvoj otroka. Starši zanjo finančno prispevajo v začetku šolskega leta.

Otroci v vrtcu veliko likovno ustvarjajo, spoznavajo nove in različne likovne tehnike in motive. Vsa likovna dela se zbirajo v otrokovem risalnem bloku – likovni mapi.

 

  • PREDSTAVE ZA OTROKE – LUTKOVNO-GLEDALIŠKA SKUPINA VRTCA

Lutkovno-gledališka skupina vrtca bo v tem šolskem letu otrokom predstavila pet predstav. K ogledu bodo vabljeni vsi otroci vrtca. Predstave bodo v dopoldanskem času v vrtcu Rogatec, Dobovec in Donačka Gora.

 

 

  • DEJAVNOST IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU

V času otrokovega bivanja v vrtcu bomo za starejše otroke organizirali dejavnost IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU. Program se bo izvajal kot igralna dejavnost vzporedno z ostalimi dejavnostmi, vpleten bo v igro in ostale dejavnosti. Na predšolski  stopnji razvoja otrok želimo, da bi otroci tuji jezik predvsem začutili, saj otroci nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas. Pri tem pojemo pesmice, spoznavamo rime in besedne igre, se zabavamo ob prstnih igrah, z nami zapojejo lutke. Z otroki se bo enkrat tedensko srečala profesorica angleščine iz naše osnovne šole.

 

  • »MALI POHODNIKI in IZLETNIKI «

V starejših oddelkih se bomo enkrat mesečno po kosilu (od 12.00 do 13.30) odpravili na pohod, sprehod, orientacijski izlet, izlet z opravljanjem različnih zabavnih in gibalnih nalog, izlete z iskanjem zaklada …

 

  • »CICI PLANINCI «

V sodelovanju s planinskim društvom SLOGA Rogatec se bomo podali na različne poti.

 

  • OTROŠKO PUSTOVANJE

Izvedli bomo otroško pustovanje v grajski pristavi Rogatec v dopoldanskem času (v času bivanja otrok v vrtcu).

 

  • Z IGRO DO DEDIŠČINE

Otrokom bomo približali življenje v času babic in dedkov s pomočjo enomesečnega tematskega sklopa. Doživljajske delavnice bomo izvedli v sodelovanju z Zavodom za turizem in razvoj Rogatec. Sodelovali bodo vsi otroci iz vrtca, dejavnosti pa bodo prilagojene starosti in sposobnostim otrok.