Obogatitvene dejavnosti

Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga strokovne delavke vrtca. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oziroma času poslovanja vrtca. 

  

V okviru rednega programa vrtca ponujamo:  

  

 • DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPA 
   
  Za vsakega otroka vodimo mapo s fotografijami, komentarji, besedami otroka in zapisom strokovne delavke, ki jo starši prejmejo ob koncu šolskega leta. Fotografije predstavljajo dogodek, ki je bil pomemben za otroka v določenem času. Opremljene so z risbami, ki kažejo tudi likovni razvoj otroka. Starši zanjo finančno prispevajo v začetku šolskega leta. 
   
  Otroci v vrtcu veliko likovno ustvarjajo, spoznavajo nove in različne likovne tehnike in motive. Vsa likovna dela se zbirajo v otrokovem risalnem bloku – likovni mapi. 
   
    
 • PREDSTAVE ZA OTROKE: LUTKOVNO-GLEDALIŠKA SKUPINA VRTCA 
   
  Lutkovno-gledališka skupina vrtca bo v tem šolskem letu otrokom predstavila tri predstave. K ogledu bodo vabljeni vsi otroci vrtca. Predstave bodo v dopoldanskem času v vrtcu Rogatec in Dobovec. V mesecu decembru na predstave povabimo tudi zunanje otroke in učence 1. VIO. 

 

 • »MALI POHODNIKI in IZLETNIKI «  
   
  V starejših oddelkih se bomo enkrat mesečno po kosilu (od 12.30 do 13.30) odpravili na pohod, sprehod, orientacijski izlet, izlet z opravljanjem različnih zabavnih in gibalnih nalog, izlete z iskanjem zaklada … Občasno bomo sodelovali s planinskim društvom SLOGA Rogatec se bomo podali na različne poti. 
   
 • OTROŠKO PUSTOVANJE 
   
  Izvedli bomo otroško pustovanje v Grajski pristavi Rogatec v dopoldanskem času. 

 

 • Z IGRO DO DEDIŠČINE 
   
  Otrokom bomo približali življenje v času babic in dedkov s pomočjo enomesečnega tematskega sklopa. Doživljajske delavnice bomo izvedli v sodelovanju z Zavodom za turizem in razvoj Rogatec. Sodelovali bodo vsi otroci iz vrtca, dejavnosti pa bodo prilagojene starosti in sposobnostim otrok.  
    
 • PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI OTROK 
   
  Praznovanje rojstnega dne s prijatelji v vrtcu je za otroka gotovo poseben dogodek. V našem vrtcu se trudimo, da bi se ta dan še posebej posvetili slavljencu. Rojstni dan otroka obeležimo z igro, petjem, plesom in ustvarjanjem. Pri načrtovanju in pripravi praznovanj so aktivni vsi otroci.  Otroci se ta dan posladkajo s Kinder čokoladico, katere prinese slavljenec. 

 

 • OTROCI POJEJO 
   
  V predšolskem obdobju se najbolj razvijata ritmični in melodični posluh, ki pa sta zelo pomembna osnova za kasnejši glasbeni posluh. Otroci preko iger, različnih dihalnih vaj, likovne, gibalne in plesne umetnosti ustvarjajo v in ob glasbi, se učijo melodij in besedil, usvajajo ter zaznavajo ritem in tempo ter si razvijajo jezikovne sposobnosti.  
   
  Otroci se bodo pripravljali za najrazličnejše nastope na prireditvah 
   
  Cilj in namen: Otroke spodbujati k petju, ob tem pa jim privzgojiti čut za glasbo, ritem in tempo, je namen, ki ga je potrebno upoštevati pri pevskem udejstvovanju. Predšolske otroke spodbujati k pevskemu udejstvovanju in jim privzgajati veselje do petja. 
   
  Dejavnost bo potekala v času izvedbenega kurikula in bo brezplačna za otroke, ki gredo v jeseni v šolo.
Dostopnost