TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih ter njihovih bližnjih. S tem želimo prispevati tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Vodja projekta Trajnostna mobilnost je Marjeta Babič.

 

 

Dostopnost