Prehrana v vrtcu

Prehrani namenjamo veliko pozornost, saj se zavedamo, kako je pomemben vpliv na zdravje in razvoj otrok.

Zdrav način prehranjevanja uveljavljamo tako, da:

  • razvijamo zdrave prehranjevalne navade in jih navajamo na sprejemanje novih okusov
  • na pitje vode in zdravih napitkov, ki so jim na voljo ves čas bivanja
  • jedilnike sestavljamo pestro in enotno v zavodu
  • omogočamo dietno prehrano na podlagi predpisanih diet s strani pediatra
  • pri pripravi uporabljamo samo sveža in zdrava živila od zanesljivih dobaviteljev ter smo pozorni na zdravstveno ustreznost živil.

V primeru, da je otrok alergičen in potrebuje dieto, morajo starši predložiti vzgojno-izobraževalnemu zavodu potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka.

 

Obvestilo – označevanje alergenov

Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane – zunanji uporabniki

Dostopnost