Zdravje

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIMZDRAVJE V VRTCU

Zdravstveno higienski režim v vrtcu obsega spremljanje in nadzor nad izpolnjevanjem sanitarno tehničnih in higienskih zahtev.

Cilji zdravstveno higienskega režima:

  • zagotavljanje varne hrane – imamo uveden HACCP SISTEM,
  • skrb za čisto, zdravo in varno okolje, ki je podlaga za uspešno pedagoško delo in zdrav razvoj otroka,
  • spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

 

VARNOST IN ZDRAVJE OTROK V VRTCU

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje v katerem živijo. V vrtcu se trudimo zagotoviti otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje, v katerem se otroci dobro počutijo. To pomeni: zdravi otroci, čisti in redno vzdrževani prostori vrtca in igrišča, čiste igrače, posteljnina, redno umivanje rok ter ustrezno prezračevanje igralnic. Posebno skrb namenjamo gibanju ter igri otrok na svežem zraku, ne glede na letni čas.

Preko oglasnih desk obveščamo o pojavih in ukrepih za obvladovanje nalezljivih bolezni.

Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši prinesti zdravniško potrdilo, ki ga izda izbrani pediater. Ob sprejemu otroka v vrtec je zelo pomembno, da starši seznanijo vzgojno osebje z morebitnimi kroničnimi obolenji otroka in navodili zdravnika, ki jih imajo za primer poslabšanja bolezni.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo skupek prizadevanj vseh zaposlenih in staršev za zdrav način življenja, krepitve in ohranjanja zdravja ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

 

Bolezen rok, nog in ust

Naglavne uši

Norice – »vodene koze«

Pojav glist – podančic pri otrocih

Trebušna viroza

 

Dostopnost