Ekovrtec

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bil ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

Ekošola kot način življenja je celosten program šole oziroma vrtca, ki skozi vse leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Ob zastavljenih ciljih in nalogah iz okoljske vzgoje  bomo otroke ekološko ozaveščali, skrbeli za čisto in zdravo okolje, varčevali z energijo in vodo, jih navajali na razvrščanje odpadkov, negovali odnos do narave ….

Vsako leto ob Dnevu zemlje svečano potrdimo pridobljeno eko-zastavo ter sodelujemo na sejmu Altermed v Celju. Vodja projekta ekošola je Lana Solman.

 

 

 

Dostopnost