V sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec