»Beli zajček« je projekt, katerega smo lansko šolsko leto aktivno izvajali vsi oddelki vrtca. Vzgojiteljice smo otroke motivirale z zgodbico o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Zgodbica otroke povabi, da zajčku očistijo kožušček s tem, da v vrtec prihajajo peš, s kolesom ali z avtobusom.

Pri projektu so aktivno sodelovati tudi starši, saj je način prihoda otrok v vrtec odvisen prav od njih. Z otroki in starši, ki so od vrtca bolj oddaljeni smo se dogovorili, da so avtomobil pustili v bližini vrtca in so skupaj z otroki prehodili vsaj nekaj poti in tako v vrtec zakorakali peš.  Vsak otrok je tako dobil svojega sivega zajčka in nanj vsako jutro, ko so prispeli v vrtec na trajnosten način, prilepili bel krog. Tako so imeli zajčki iz dneva v dan bolj bele kožuščke.

Na ta način so otroci spoznavali, da lahko tudi sami veliko pripomorejo k temu, da je okolje, v katerem se gibljejo, varnejše in čistejše.

 

V sklopu projekta pa smo nadgrajevali svoje znanje in se predvsem v starejših oddelkih vrtca z otroki pogovarjali o varnem vključevanju v promet. Ugotovili smo, da je vključevanje pešcev na pešpot dokaj nevarno. Med otroci in strokovnimi delavkami so stekli pogovori kaj bi lahko skupaj naredili.  Otroci so v ta namen pripravili risbice, maketo z željo, da na nevarnem mestu pridobimo novo zebro za varno vključevanje v promet.

 

Svoje želje in ideje so otroci predstavili predstavnikom na Občini Rogatec in po enem letu je bila naša želja uslišana in uresničena.

 

Pretekli teden smo pridobili novo zebro pri pešpoti.

 

Bravo vrtec in strokovne delavke ter hvala Občini Rogatec.