Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

  Tema roditeljskega sestanka Izvedba
1. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom vrtca in oddelka 12. 9. 2019
2. Predstavitev prednostne naloge ob fotografijah in posnetih dejavnostih 13.1. – 16.1. 2020
3. Poročilo o izvedenem Letnem delovnem načrtu s predstavitvijo dela z otroki (ogled projekcije) 15.6. – 18.6.2020

 

 

POGOVORNE URE se izvajajo po že utečenem razporedu:

  • vsak mesec na določen dan,
  • istega dne je lahko prisotnih največ 7 otrok in staršev,
  • pogovorne ure so od 15.00 do 16.00,
  • starši udeležbo najavijo s podpisom na vabilu,
  • pogovorne ure potekajo v obliki ustvarjalnih in igralnih dejavnosti ter individualnih razgovorov s starši,
  • v kolikor starši želijo samo individualni razgovor, ga opravimo v drugem terminu po dogovoru z njimi.

 

 

DRUŽENJA IN SREČANJA

Načrtujemo tri skupna srečanja za vse oddelke vrtca. Za konkretne vsebine se dogovorijo vzgojiteljice s starši na 1. roditeljskem sestanku.

Mesec Vsebina srečanja:
AVGUST SPOZNAVNI DAN in OTROŠKI DIRENDAJ
FEBRUAR, MAREC NA VRTILJAKU DRUŽENJA – kulturni programi otrok
MAJ POZDRAV SONCU – zaključno druženje s starši