Oddelki in prosta mesta

 ODDELKI  STROKOVNE DELAVKE PROSTA MESTA

Oddelek 1:

homogeni oddelek – Rogatec

starost otrok 1-2 leti

vzgojiteljica: Lucija POSLEK, (nad. Mateja MORDEJ)

pomočnica vzgojiteljice: Natalija VODUŠEK

 1 prosto mesto

Oddelek 2:

kombinirani oddelek – Rogatec

starost otrok 1-4 let

vzgojiteljica: Jasna AMON

pomočnica vzgojiteljice: Monika VOLASKO

 2 prosti mesti

Oddelek 3:

kombinirani oddelek – Rogatec

starost otrok 2-4 let

vzgojiteljica: Vesna KRIŽANEC

pomočnica vzgojiteljice: Petra GROBELŠEK

 ni prostih mest

Oddelek 4:

heterogeni starejši oddelek – Rogatec

starost otrok 4-6 let

vzgojiteljica: Marjeta BABIČ

pomočnica vzgojiteljice: Darinka KRIVEC

 2 prosti mesti

Oddelek 5:

kombinirani oddelek – PŠ Dobovec

starost otrok 1-5 let

vzgojiteljica: Olga CESAREC

pomočnica vzgojiteljice: Mojca TUŠEK

ni prostih mest

Oddelek 6:

heterogeni oddelek – PŠ Donačka Gora

starost otrok 3-5 let

vzgojiteljica: Martina ŽLOF JADEK (nad. Lana SOLMAN)

pomočnica vzgojiteljice: Marijeta MATZELE

ni prostih mest

Oddelek 7:

homogeni oddelek – PŠ Donačka Gora

starost otrok 1-2 leti

vzgojiteljica: Suzana ZDOVC

pomočnica vzgojiteljice: Nina JURIŠIČ

 ni prostih mest

Oddelek 8:

homogeni polovični oddelek – PŠ Donačka Gora

starost otrok 1-2 leti

 vzgojiteljica: Anja ŽERJAV  1 prosto mesto