Obogatitvene dejavnosti

  • POTUJOČA TORBICA – »PRIJATELJUJEMO S SLIKANICO«

Potujoča torbica je ena izmed oblik, s katerimi razvijamo bralno kulturo in gojimo odnos do knjige. V njej bodo različne slikanice. Vzgojiteljica pripravi vsebino torbice in le-ta potuje domov med družine.

 

  • DOŽIVETJA V VRTCU – OTROKOVA OSEBNA MAPA in LIKOVNA MAPA

Za vsakega otroka vodimo mapo s fotografijami, komentarji, besedami otroka in zapisom strokovne delavke, ki jo starši prejmejo ob koncu šolskega leta. Fotografije predstavljajo dogodek, ki je bil pomemben za otroka v določenem času. Opremljene so z risbami, ki kažejo tudi določen likovni razvoj otroka. Starši zanjo finančno prispevajo v začetku šolskega leta.

Otroci v vrtcu veliko likovno ustvarjajo, spoznavajo nove in različne likovne tehnike in motive. Vsa likovna dela se zbirajo v otrokovem risalnem bloku – likovni mapi.

 

  • PREDSTAVE ZA OTROKE v izvajanju lutkovno-gledališke skupine vrtca

Lutkovno-gledališka skupina vrtca bo v tem šolskem letu otrokom predstavila štiri predstave. K ogledu bodo vabljeni vsi otroci vrtca, I. vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole in zunanji predšolski otroci. Predstave bodo v dopoldanskem času v vrtcu v Rogatcu, Dobovcu in Donački Gori.

 

  • DEJAVNOST POJEMO in PLEŠEMO

Kot popoldanski projekt organiziramo dejavnost POJEMO IN PLEŠEMO, za otroke od dopolnjenega 5. leta starosti naprej.

Dejavnost se bo izvajala enkrat tedensko in se bo prepletala s pesmijo in plesom, s poudarkom na ljudskem izročilu.

 

  • DEJAVNOST IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU

V času otrokovega bivanja v vrtcu bomo za starejše otroke organizirali dejavnost IGRAMO SE V ANGLEŠKEM JEZIKU.

Program se bo izvajal kot igralna dejavnost vzporedno z ostalimi dejavnostmi, vpleten bo v igro in ostale dejavnosti. Na predšolski stopnji razvoja otrok želimo, da bi otroci tuji jezik predvsem začutili, saj otroci nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas. Pri tem pojemo pesmice, spoznavamo rime in besedne igre, se zabavamo ob prstnih igrah, z nami zapojejo lutke.

Z otroki se bo enkrat tedensko srečala profesorica angleščine iz naše osnovne šole.

 

  • »NAJ PESEM ODMEVA«

V dopoldanskem času se enkrat mesečno ob petkih skupine otrok združijo. Po vrtcu odmevajo otroške pesmice, sliši se igranje na instrumente. Otroci se družijo in vrstnikom predstavijo pesmice, ki so jih spoznali po oddelkih.

 

  • »MALI POHODNIKI in IZLETNIKI«

V starejših oddelkih, v 4. in 6. oddelku se bomo enkrat mesečno po kosilu, od 12.00 do 13.30 ure odpravili na pohod, sprehod, orientacijski izlet, izlet z opravljanjem različnih zabavnih in gibalnih nalog, izlete z iskanjem zaklada…

 

  • »CICI PLANINCI«

V sodelovanju s planinskim društvom SLOGA Rogatec, po predhodni prijavi staršev, za otroke iz vrtca pred vstopom v šolo in učence 1. razreda.