( del tega članka objavljen v Rogaških Novicah, dne: 3. 4. 2020)

V vrtcu Rogatec smo 23.3.2020 pričeli z vrtcem na daljavo z namenom, da v tej težki situaciji staršem in otrokom pomagamo prenesti del vzgojno izobraževalnega programa, deležnega v vrtcu, v njihove domove.

Osnovni namen je, da otroci skozi igro pridobivajo določena znanja, dobre izkušnje, se spopadajo z novimi izzivi, hkrati pa vsi skupaj ohranjamo medsebojno sodelovanje in povezanost.

Na spletni strani vrtca smo strokovne delavke po posameznih oddelkih za vsak dan pripravile pester izbor dejavnosti iz vseh področij kurikuluma. Ponudile smo raznolik izbor iger, izštevank, deklamacij, dopolnjevank, ugank, eksperimentov ter jih z navodili usmerile k dejavnostim. Vlogo vzgojiteljic so prevzeli starši otrok.

Že prvi dan je bil odziv s strani staršev in otrok izjemen. Iz prejetih fotografij je bilo opaziti, da so otroci in starši z vso vnemo izvajali predlagane aktivnosti. Čudovito je bilo videti zadovoljne obraze otrok in njihove izdelke, kar je nam, strokovnim delavkam, dalo še dodaten zagon in zadovoljstvo.

Tudi naslednje dni vnema ni pojenjala, ampak nasprotno s pričakovanji, smo strokovne delavke vsakodnevno prejemale vse več dobrih odzivov v sliki in besedi. Še posebej gre zahvala staršem, da so sprejeli to vlogo in sooblikovali delo vrtca na daljavo ter kljub neugodnim razmeram ohranili del vsakdanjega življenja.

Ne glede na to, da smo strokovne delavke po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na čakanju na delo na domu, smo se odločile, da bomo ohranile stik s starši in otroci na podoben način kot do sedaj.

Ponosne smo na starše, otroke in naše skupno delo, saj smo z vrtcem na daljavo eden redkih vrtcev, ki ohranjamo delo in medsebojno sodelovanje tudi v tem času. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v bodoče in se veselimo čimprejšnjega snidenja v vrtcu.

Sprehodite se po naključno izbranih fotografijah, vtisih staršev in strokovnih delavk. Za daljši sprehod pa obiščite našo spletno stran vrtca Rogatec.

Barbara Korez, pom. ravnateljice vrtca

 

Vtisi vzgojiteljic:

 • Vzgojiteljica Lana Solman: »vrtec na daljavo je za vse nas bil nekaj novega, zame predvsem izziv, ki sem ga z veseljem sprejela. Menim, da smo si strokovne delavke, z vodstvom na čelu, delo dobro zastavile. Kljub temu, da neposrednega dela z otroki ni bilo, pa smo povratno informacijo zastavljenih aktivnostih vseeno dobile preko fotografij, ki so nam jih starši z veseljem dnevno posredovali in s tem izkazovali, da delo od doma lahko teče tudi v vrtcu.«
 • Vzgojiteljica Olga Cesarec: »vrtec na daljavo je bila zame nova, zanimiva in prijetna izkušnja. Ostal je stik s starši in otroki, kar je za nas strokovne delavce izrednega pomena. Z veseljem sem vsak dan pričakovala fotografije in komentarje s strani staršev. Eno izmed največjih sporočil pa je, da pogrešajo vrtec, vzgojiteljice, prijatelje in se veselijo, da se spet srečamo. »
 • Vzgojiteljica Mateja Mordej: “samo delo je bila zame nova izkušnja, bilo mi je zanimivo in poučno. Starši, ki so se odzvali so bili zadovoljni s ponujenimi dejavnostmi, na fotografijah pa je bilo opaziti, da so bili zadovoljni tudi otroci. Tudi sama sem mama dveh predšolskih otrok, ki obiskujeta vrtec v Dobovcu in zato sem z veseljem spremljala in izvajala ponujene dejavnosti na naši spletni strani. “
 • Vzgojiteljica Suzana Zdovc: » tudi vzgojiteljice se zavedamo, kako pomembno je, da smo v teh dneh  izolacije v stiku z otroki, starši in našim delom- načrtovanjem dejavnosti. Delo na domu ni enako, kot v službi, je pa enako načrtovanje, misli na dejavnosti, ki bi jih želele posredovati otrokom v skupini.  Ko sem načrtovala  dejavnosti doma,  sem imela v mislih otroke, skupino in vsebine dejavnosti in ko sem le te zapisovala sem morala misliti tudi na starše ali bodo razumeli. Tako mi je bilo še posebej težko in nisem vedela ali bom dovolj razumljiva. Ko pa smo dobile povratne informacije in fotografije otrok, pa sem bila zelo vesela in ponosna, saj je bil odziv staršev pozitiven in komentarji pohvalni. Z veseljem smo si  strokovne delavke izmenjale izkušnje, odzive staršev in se dogovorile kaj s fotografijami. Mislim, da smo se dobro povezale tudi preko spleta in da nam je delo dobro steklo.
 • Vzgojiteljica Jasna Amon:« Takšen način dela mi je bilo nekaj na novo, saj je bilo potrebno posredovati staršem dejavnosti na razumljiv način in da bodo lahko to doma in na prostem izvajali. Po dogovoru s pomočnico Moniko sva se dogovorili, kaj bova po dnevih posredovali staršem. Posluževali sva se tudi sličic iz spleta za bolj razumljiv potek dejavnosti, katere so izvajali starši. Obe sva bili zadovoljni z odzivi staršev. »
 • Vzgojiteljica Anja Žerjav Delo od doma v tem kriznem času, je bila neka vez med mano in otroki iz moje skupine. Zelo vesela sem bila odzivov staršev, ki so dnevno spremljali naše dejavnosti in jih z otroki tudi izvajali. Svoje vtise so nam posredovali in priložili čudovite fotografije. Hvala vam, dragi starši, ker smo vzgojiteljice v tem času začutile, da dihate z nami, za dobrobit vaših (naših) otrok. 
 • Vzgojiteljica Vesna Križanec: «Delo na daljavo mi je zelo všeč, saj tako s starši in otroki ohranjamo stike. Starši iz 3. oddelka so pokazali zanimanje za sodelovanje in so poslali veliko fotografij dejavnosti, katere so potekale v družinskem krogu. Takšnega sodelovanja si še želiva obe z mojo pomočnico Petro, s katero sva tudi aktivno sodelovali vsak dan. Tudi midve sva ponosni na starše, otroke in naše skupno delo.«
 • Vzgojiteljica Marjeta Babič – »obe strokovni delavki oddelka sva delo na daljavo sprejele in izvajale z vso odgovornostjo, ki se ga predhodno nikoli nismo predstavljali v takšni odlični obliki in povezavo z vsemi starši in ostalimi vpeti v to situacijo.  Ob načrtovanju igralnih dejavnosti na daljavo in nato sprejemanje povratne informacije iz strani staršev otrok je neizmeren pokazatelj, da smo na pravi pot. Skupaj ostajamo v stiku preko medijev in poskrbimo da ostanemo doma in zdravi.«

 

Nekaj vtisov staršev in otrok:

 • »Vsak dan se veselimo nalog. Predvsem ugank. Hvala za posredovane naloge. Veliko zdravja vam želimo.«
 • »Hvala za super ideje skozi ves teden, otroci so uživali.«
 • »Naši punci sta bili spet pridni, smo delali po programu, ki je na spletni strani. Zlagali smo predmete v zaboje, izdelovali iz testa in se igrali kuharje.« 
 • »Današnjo nalogo smo prilagodili vremenskim razmeram. Nismo slišali petja ptičkov, tudi cvetoče veje nismo videli. Smo pa zato vseeno zelo uživali na snegu. Opazovali snežinke, se kepali in naredili snežaka. Prav tako nam je Nejc trikrat povedal in zaplesal na pesmico Snežinka, ki je za današnji dan prav pasala.«
 • »Skupaj z mamico sva naredila konja iz stvari, ki jih več ne rabimo. Dal sem mu ime Blisk, mami mi je povedala črke, sam sem pa napisal ime. »